Het belang van vernieuwende ideeën

Hoe kunnen we de kwaliteit van onze zorg blijven verbeteren? Die vraag loopt als een rode draad door de werkdagen van Fanny Kerstens. De projectmanager Innovatie is super enthousiast over het innovatieproject Wij doen ’t. Dankzij de betrokkenheid en vindingrijkheid van medewerkers leverde dat project prachtige resultaten op. Maar van achterover leunen kan volgens haar geen sprake zijn. Wie effectief wil vernieuwen, moet voortdurend scherp blijven.

Fanny bladert door de Wij doen ’t-magazines, waarin de vele vernieuwingen van de afgelopen jaren in de schijnwerpers staan. Via Wij doen ’t daagt AxionContinu medewerkers uit mee te denken over verbeteringen in de zorg en dienstverlening. Wie een goed plan heeft, kan dat met een bijdrage uit het innovatiefonds ten uitvoer brengen. De ideeën lopen flink uiteen. Soms maken ze het werk efficiënter, andere keren verhogen ze de kwaliteit van de zorg. Het mooiste voorbeeld? Even is er twijfel. Lachend: “Dan moet ik kiezen tussen goed en goed... Nou vooruit.” Haar keuze valt op het Familienet, een soort Facebook voor cliënten en hun familie, in 2012 verkozen tot Innovatieproject van het Jaar. “Een perfect middel voor het delen van informatie. We krijgen er zeer veel goede reacties op, het wordt binnen de organisatie breed gedragen.”
 
Draagvlak
Breed draagvlak is een van de eisen die de Stuurgroep Innovatie stelt aan vernieuwingsvoorstellen. “Een project moet het werk beter, makkelijker of efficiënter maken. Het is sinds de start in 2011 nog nooit voorgekomen dat een prima idee onvoldoende draagvlak had. Ik geloof meer in de kracht van initiatieven die worden gedragen door de betrokkenen, dan in plannen die van bovenaf worden opgelegd. Wij doen ’t is blijkbaar een goed podium om onze medewerkers enthousiast te maken.” Het aantal gehonoreerde projecten liep in drie jaar tijd op van twintig tot een kleine vijftig per jaar. Een belangrijke sleutel tot het succes van Wij doen ’t, was de wedstrijdvorm, waardoor het binnen de organisatie veel aandacht kreeg. Iemand die een collega in het zonnetje ziet staan, denkt onwillekeurig: ik heb ook nog wel een idee! “Zodra de nominaties bekend zijn, beginnen de kandidaten stemmen te ronselen en staat de hele organisatie op z’n kop. De servicemanager die een batterijkast voor accu’s bedacht, stuurde foto’s van zichzelf rond waarop hij was te zien als een soort Superman. Er gebeuren tijdens zo’n wedstrijd echt leuke dingen die de betrokkenheid van medewerkers laten zien.” Na afloop van de innovatieronde wordt voor alle medewerkers een speelse innovatiemiddag georganiseerd. “Niet als verplichting, maar om de medewerkers te bedanken voor het meedoen. Hun enthousiasme maakt immers dat onze cliënten een aangenamer leven kunnen krijgen.”
 
Beeldzorg

Afgelopen jaar koos  AxionContinu voor een ingrijpende reorganisatie om optimaal te kunnen inspelen op de veranderingen in de zorg. Wij doen ’t stond noodgedwongen op een wat lager pitje, maar de stuurgroep ging gewoon door op het innovatieve pad. “Niet al onze projecten ontstaan vanuit Wij doen ’t. Zo implementeren we momenteel het project ‘Beeldzorg’, dat gebruikt maakt van iPads voor zorg op afstand. We zijn nieuwsgierig naar wat we daarmee kunnen. De eerste ervaringen zijn  positief.”

De stuurgroep houdt ontwikkelingen nauwgezet in de gaten, ook de landelijke, waarmee AxionContinu z’n voordeel zou kunnen doen. “We lezen alles over innovatie van de zorg, we doen ons huiswerk en zijn actief in vele netwerken. Zodra we denken dat iets bruikbaar is, gaan we er achteraan.” De bezuinigingen in de zorg maken alertheid meer dan ooit noodzakelijk. Waken voor verschraling, noemt Fanny dat. Ze is optimistisch en gelooft dat kwaliteitsverbeteringen mogelijk blijven, ondanks schaarser wordende middelen. “Het belang van vernieuwende ideeën die de zorgprocessen ondersteunen groeit hierdoor alleen maar.”