Ontwikkelen en vernieuwen

Een eigen opleidingscentrum luxe? Welnee, zelf je medewerkers scholen is pure noodzaak volgens Annet Dijksterhuis, eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van opleidingscentrum De Verdieping. In de afgelopen jaren verdubbelde het aantal opleidingen en trainingen tot meer dan 75. Maar kwaliteit gaat boven kwantiteit, dus heeft ze volop ideeën voor vernieuwingen.

Een vishandel uit Seattle als inspiratiebron voor medewerkers van de revalidatie? Waarom niet! Fish!-trainingen heten ze, en AxionContinu koos ervoor omdat ze op speelse wijze duidelijk maken hoe belangrijk het is om lol in je werk te hebben. “We hebben dat principe geadopteerd en proberen daar ook leuke werkvormen bij te bedenken,” zegt Annet vol overtuiging. “Als je lol hebt in je werk, straal je dat ook uit naar de cliënt en dat komt de zorg alleen maar ten goede.” Het opleidingscentrum is van alle markten thuis. Medewerkers
kunnen er zorggerelateerde opleidingen volgen en er is volop ruimte voor maatwerk. Zelfs specifieke één-op-één-coaching is mogelijk, bijvoorbeeld wanneer het gaat om het vinden van een juiste balans tussen werk en privé. Gedrevenheid heeft soms namelijk zijn prijs. “Medewerkers kunnen hun grenzen uit het oog verliezen. De gevraagde zorg bieden en toch om vier uur naar huis gaan en niet pas om zes uur, dat is niet voor iedereen gemakkelijk. De reacties van deelnemers op deze coaching zijn enthousiast, dus daarmee zijn we op de goede weg.”

Bestaansrecht
De vraag naar opleidingen en trainingen blijft maar groeien en De Verdieping heeft haar bestaansrecht inmiddels ruimschoots bewezen. Zeker het afgelopen jaar, toen de overgang naar een nieuwe organisatie vorm kreeg, werd veelvuldig een beroep gedaan op het eigen opleidingscentrum. Onder meer voor de noodzakelijke team(buildings)trainingen. “Het was geen makkelijke periode en dan is het fijn om eigen mensen te kunnen inzetten. Zij snappen toch beter wat er in de organisatie leeft dan een externe trainer.” Trots noemt ze een andere loot aan de opleidingsboom: taallessen voor medewerkers uit andere culturen die het Nederlands minder machtig zijn. “Dat is niet handig, zeker als je met dementerenden werkt. De taalklas is zo populair dat we inmiddels zijn begonnen met een tweede klas. We kregen een handgeschreven kaartje van een deelnemer die de training gaaf vond.

Dat is natuurlijk wat je graag wilt bereiken door scholing: enthousiaste medewerkers.” Maatwerk zal de komende jaren het sleutelwoord zijn bij het opleiden. Het traditionele, klassikale onderwijs zal steeds meer naar de achtergrond verdwijnen. Kan een training op locatie? Graag! Hebben medewerkers behoefte aan specifieke cursussen? Kom met voorstellen! Kunnen we digitale hulpmiddelen inzetten, zoals apps voor het scholingsprogramma of het onlangs gestarte kennisportaal? Doen! “Vroeger zaten cursisten bedrijfshulpverlening een ochtend in een theorielokaal, nu bieden we de cursus aan op de computer. Na afloop krijgen ze nog wel een toets.”

Samenwerking
Samenwerking is een ander sleutelwoord. Met andere zorgorganisaties en andere opleidingsinstituten. Als voorbeeld noemt ze de ziekenhuizen. “Wij zijn heel goed in het bieden van zorg voor ouderen, daar weten ziekenhuizen veel minder van. Maar zij hebben weer veel ervaring met technische handelingen, bijvoorbeeld het aanleggen van een infuus. Je zou zelfs personeel kunnen uitwisselen, dat past helemaal bij het flexibiliseren van de arbeidsmarkt.” Een bijzondere vorm van samenwerking heeft AxionContinu nu al met verpleegkundigen van Defensie. Ieder jaar komen er ongeveer vijf hun vaardigheden opfrissen. “Defensie is een heel andere wereld. Wij zijn wat resultaatgerichter, zij zijn heel doortastend, want ze kunnen in het veld ieder moment met een noodsituatie te maken krijgen. Ik vind het super dat we in de gelegenheid zijn deze manier ervaringen op te doen. Je moet voorkomen dat de blik verkokert. Door veel samen te werken kan de ouderenzorg een uitdagende combinatie van verschillende werelden worden.”