De Gildenborgh | Mijn prachtbaan

De Gildenborgh

In Transwijk-Zuid staat woonzorgcentrum De Gildenborch, een kleinschalige locatie voor ouderen met dementie. In dit woonzorgcentrum wordt moderne zorg wordt gegeven naar de wensen van de cliënt. Alle medewerkers in de zorg krijgen een cursus ‘Belevingsgerichte zorg’. Deze werkwijze is een belangrijke basis van ons handelen. Creativiteit en een actieve innovatieve houding vinden we belangrijk. Wij bouwen aan goede zorg om trots op te zijn.
 
Als je als medewerker open staat voor nieuwe ideeën en ontwikkelingen en hard wilt werken aan een steeds beter leefklimaat voor onze bewoners, ben je hier helemaal op je plaats!